Ključni zakoni za online trgovce
Pronađite odgovore na česta pravna i računovodstvena pitanja.

Zakon o trgovini
Zakon o elektroničkoj trgovini
Zakon o zaštiti potrošača

NAPOMENA: Ovisno o djelatnosti, online trgovac može biti podložan i drugim propisima (označavanje proizvoda, zaštita osobnih podataka itd.)

Što morate istaknuti na webshopu prema Zakonu o elektroničkoj trgovini?

Podatke o davatelju usluge informacijskog društva (čl.6.)
- stalno dostupni naziv tvrtke, sjedišta i kontakt adresa (email) i porezni broj,
- broj javnog registra u koji je davatelj usluga upisan i podatke o istom (broj registra i dr.),
- pojedinosti o nadležnom tijelu, ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru (primjerice HAKOM, HALMED...).
Podatke o cijenama (uz naznaku jesu li uključeni troškovi dostave, poreza i dr.)

Predugovorne informacije (čl.12.)
- o različitim stupnjevima koji slijede u postupku sklapanja ugovora,
- o odredbama ugovora i općih uvjeta te jezicima ponuđenim za sklapanje ugovora (opći uvjeti i uvjeti kupovine trebali bi se moći preuzeti u PDF obliku),
- kodeksu postupanja davatelja usluga te informacije kako se mogu elektronički pogledati.

Što morate istaknuti na webshopu prema Zakonu o trgovačkim društvima?

  • Naziv i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi (banke ili druge kreditne institucije) te brojevi tih računa,

  • za d.o.o. - temeljni kapital i koliko ga je uplaćeno,

  • d.d. – ukupan broj izdanih dionica, izdaje li ih s nominalnim iznosom, prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva i

  • j.t.d., k.d. i g.i.u. – imena izvršnog direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora društva osoba.

Koji je još obavezan sadržaj prema drugim propisima?

Zakon o zaštiti potrošača
- predugovorne obavijesti čl. 57. st. 1.,
- obavijest da se radi o narudžbi koja uključuje obvezu plaćanja čl. 67.,
- podaci o ograničenjima u dostavi te sredstvima plaćanja koja su prihvatljiva čl. 68.,
- u slučaju marketplacea, radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi koja prodaje pojedini proizvod.

Zakon o elektroničkim komunikacijama
    - suglasnost za cookies (primjer: www.cookiebot.com)

GDPR
- pravila o privatnosti,
- privola koja sadrži sve elemente potrebne za valjanost privole.
Informacije sukladno propisima o zaštiti autorskih prava (ako je potrebno)

Kada se ugovor između web trgovca i kupca smatra sklopljenim?

Ugovor u e-obliku smatra se sklopljenim u trenutku kad ponuditelj primi e-poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvaća ponudu.

Kada kupac ostvaruje pravo na povrat?

Povrat u roku 14 dana

  • kupac to može učiniti iz bilo kakvog razloga, čak i ako se samo predomislio

  • ovo pravo se može isključiti primjerice kod hotelskih rezervacija te usluga isporuke hrane i pića ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju, robe izrađene po specifikaciji potrošača (personalizirani pokloni), isporuke zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke, kod isporuke digitalnog sadržaja koji se preuzima s interneta nakon što je pokrenuto preuzimanje ili stream (i nakon što je potrošač potvrdio da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid), kod ugovora sklopljenih na javnoj dražbi...

  • ako niste obavijestili kupca da oni snose troškove povrata robe, vi ih morate podmiriti

  • u povrat novca moraju biti uključeni i svi troškovi dostave, osim ako je kupac tražio nestandardnu dostavu (npr. žurnu)

Dvogodišnje jamstvo za svu robu (materijalni nedostaci)

  • ako roba koju ste isporučili ima nedostatak, dužni ste besplatno, prema izboru kupca, ukloniti nedostatak, predati drugu stvar bez nedostatka, sniziti cijenu ili vratiti novac

NAPOMENA: povrat novca u slučaju materijalnog nedostatka koji nije prijavljen unutar 14 dana od kupovine, kupac može zatražiti samo ako trgovac ne može zamijeniti ili popraviti proizvod (tj. ne može ispuniti ugovor)

Tekst je informativnog karaktera. Prije pokretanja internet trgovine svakako se posavjetujte sa svojim računovodstvom i odvjetnikom.

Pokrenite ideju i steknite nove vještine!

Naučite kako raditi s WordPress sustavom i kako koristeći Divi theme builder možete bez pisanja jedne linije koda izraditi i održavati vlastitu web stranicu.

Nudimo Vam sve što trebate uključujući tehničko održavanje i virtualn privatni server.  

WordPress | Divi | VPS 


Podijeli ovaj članak
Preduvjeti za otvaranje web trgovine
Pronađite odgovore na česta pravna i računovodstvena pitanja.