WordPress Paketi

WordPress Paketi

Prateći tečaj WordPress Paketa koji će vas naučiti da samostalno:
- registrirate HR domenu
- koristite administrativno sučelje WordPress sustava
- uspješno samostalno izradite i dopunjavajte svoju novu web stranicu koristeći Divi theme builder
- naučite integrirati popularne web usluge Google Analitycs, Gmail, Google Search Console i MailChimp

Privatan tečaj


Zadnja promjena 26.04.2020
Completion Time 2 sata 20 minuta
Članovi 2
 • 1. Registracija besplatne HR domene
  • 1.1. Gdje registrirati besplatnu HR domenu
  • 1.2. Kako odabrati naziv domene
  • 1.3. Provjera dostupnosti željene domene
  • 1.4. Proces registracije domene
  • 1.5. Proces registracije domene
  • 1.6. Dodavanje administrativne i tehničke osobe i dovršetak registracije
 • 2. Administracija sustava
  • 2.1. Prijava
  • 2.2. Nadzorna ploča
  • 2.3. Postavke
  • 2.4. Stranice
  • 2.5. Objave
  • 2.6. Medij
  • 2.7. Komentari
  • 2.8. Korisnici
  • 2.9. Izgled
 • 3. Divi theme builder
  • 3.1. Osnovna postava
  • 3.2. Vizualni editor stranica
  • 3.3. Napredne postavke teme
  • 3.4. Editor datoteka teme
  • 3.5. Dokumentacija
 • 4. Rad s dodacima i proširenje funkcionalnosti
  • 4.1. Kolačići, kreiranje i integracija GA koda
  • 4.2. Povezivanje Gmail sandučića s WordPress sustavom za slanje mailova
  • 4.3. Izrada formulara i prikupljanje podataka posjetitelja
  • 4.4. Izrada mail liste i povezivanje s MailChimp uslugom
  • 4.5. SEO optimizacija
  • 4.6. Integracija s društvenim mrežama