WordPress za administratore početnike

WordPress za administratore početnike

Prateći tečaj WordPress paketa koji će vas naučiti da samostalno:
- koristite administrativno sučelje WordPress sustava
- uspješno samostalno izradite i dopunjavajte svoju novu web stranicu koristeći Divi theme builder
- naučite integrirati popularne web usluge Google Analitycs, Gmail, Google Search Console i MailChimp

Privatan tečaj


Zadnja promjena 17.09.2020
Completion Time 2 sata 15 minuta
Članovi 2
 • 1. Administracija sustava
  • 1.1. Prijava
  • 1.2. Nadzorna ploča
  • 1.3. Postavke
  • 1.4. Stranice
  • 1.5. Objave
  • 1.6. Medij
  • 1.7. Komentari
  • 1.8. Korisnici
  • 1.9. Izgled
 • 2. Divi theme builder
  • 2.1. Osnovna postava
  • 2.2. Vizualni editor stranica
  • 2.3. Napredne postavke teme
  • 2.4. Editor datoteka teme
  • 2.5. Dokumentacija
 • 3. Rad s dodacima i proširenje funkcionalnosti
  • 3.1. Kolačići, kreiranje i integracija GA koda
  • 3.2. Povezivanje Gmail sandučića s WordPress sustavom za slanje mailova
  • 3.3. Izrada formulara i prikupljanje podataka posjetitelja
  • 3.4. Izrada mail liste i povezivanje s MailChimp uslugom
  • 3.5. SEO optimizacija
  • 3.6. Integracija s društvenim mrežama